Filter

by Year
All | 2018 | 2017
by Special issues

Go to issue

Issue No
(from 34 to 35)

Backlist volumes

1-2 issues matching your criteria:

Zoologia 35 (2018)
Papers published: 49   |  Total pages: 450
Taxa:Monopisthocotylea (1), Mollusca (1), Invertebrata (5), Diptera (2), Mammalia (4), Maxillopoda (1), Amphisbaenidae (1), Platyhelminthes (2), Bryozoa (1), Gastropoda (1), Copepoda (1), Animalia (16), Theria (1), Phyllostomidae (1), Heteroptera (1), Amblypygi (1), Charinidae (1), Chordata (5), Squamata (2), Protozoa (1), Holothuroidea (1), Cephalopoda (1), Cyprinidae (1), Dactylogyridae (1), Lepidoptera (1), Cracidae (1), Odontostomidae (1), Vertebrata (3), Blaberidae (1), Dugesiidae (1), Aves (6), Hexapoda (2), Siluriformes (1), Mugiliformes (1), Echinodermata (1), Rodentia (1), Eimeriidae (1), Bibionomorpha (1), Arthropoda (3), Serpentes (1), Aulacigastridae (1), Insecta (1), Apicomplexa (1), Nematocera (1), Pisces (1), Echimyidae (1), Stylommatophora (1), Mytilidae (1), Delphinidae (1), Charinoidea (1), Scincidae (1), Coenagrionidae (1), Plutellidae (1), Trochiliformes (1), Crustacea (2), Onychophora (1), Phalacrocoracidae (1), Entognatha (1), Formicariidae (1), Paradoxosomatidae (1), Poecilostomatoida (1), Actinopterygii (3), Cicadellidae (1), Placentalia (1), Cecidomyiidae (1), Osteichthyes (1), Decapoda (1), Pentatomidae (1), Peripatidae (1), Ergasilidae (1), Tyrannidae (1), Dipsadidae (1), Chiroptera (1)
Subjects:Conservation Biology (4), Environmental impact assessment (1), Species interactions (3), Marine & Freshwater ecology (4), Biodiversity & Conservation (11), Agriculture and Forestry (2), Biogeography (2), Diseases & Pests (1), Data analysis & Modelling (2), Scaling of Population Dynamics and Biodiversity Patterns (1), Environmental geography (1), Identification key (2), Nomenclature (1), Aquaculture & Fisheries (3), Ecology & Environmental sciences (11), Systematics (12), Behavioural Ecology (4), Evolutionary biology (1), General ecology (2), Taxonomy (11), Crop science (1), Populations & Communities (4), Limnology (1), Coastal (1), Marine (1), Restoration ecology (1), Faunistics & Distribution (1)
 
Table of contents >>
Zoologia 34 (2017)
Papers published: 39   |  Total pages: 386
Taxa:Tenebrionidae (1), Pisces (1), Annelida (1), Primates (1), Desmodorida (1), Acari (1), Testudines (1), Bivalvia (1), Gastropoda (1), Asilidae (1), Trichodactylidae (1), Osteichthyes (1), Cingulata (1), Leptodactylidae (1), Muridae (1), Cricetidae (1), Characiformes (1), Polydesmida (1), Anura (3), Carangidae (1), Actinopterygii (1), Rodentia (1), Aves (6), Cerambycidae (1), Decapoda (1), Cheloniidae (1), Ciidae (1), Caridae (1), Thomisidae (1), Platyhelminthes (1), Hylidae (2), Characidae (1), Chelodesmidae (1), Lacertidae (1), Icteridae (1), Coleoptera (1), Diplopoda (1), Mammalia (2), Mollusca (1), Coccinellidae (1), Chordata (1), Cebidae (1), Fringillidae (1), Oweniidae (1), Paridae (1), Stylommatophora (1), Araneae (1), Palaemonidae (1), Animalia (10), Passeriformes (1), Diptera (1), Amphibia (2), Chelidae (1), Trochilidae (1), Corbiculidae (1), Vertebrata (1), Pseudophasmatidae (1)
Subjects:Systematics (13), Biodiversity & Conservation (3), Environmental impact assessment (1), Populations & Communities (1), General ecology (1), Conservation Biology (1), Molecular systematics (1), Behavioural Ecology (2), Taxonomy (7), Species Inventories (2), Phylogeny (2), Ecology & Environmental sciences (13), Faunistics & Distribution (1)
 
Table of contents >>